רשות המסים

מדריך מס תשומות

אחד הנושאים הבולטים בדיני המס אשר מעסיק רבות בעלי עסקים, הינו מס ערך מוסף בכלל וניכוי התשומות בפרט. ניכוי התשומות יכול להשפיע מהותית על תזרים

קרא עוד »

הכנסות משכר דירה למגורים

יחידים בעלי הכנסות מהשכרת דירה למגורים בישראל, יכולים לבחור בין מספר חלופות מיסוי הקיימות בחוק. יחיד אשר משכיר את דירתו חייב להכיר את החלופות כדי

קרא עוד »

חברות ארנק

התאגדות כחברה נובעת משיקולים רבים כאשר שיקולי המס, לעיתים קרובות, הם מהבולטים יותר. חקיקה מסוף שנת 2016 קובעת כי ישנן חברות שהכנסתן תיחשב כהכנסה של

קרא עוד »

הוצאות עודפות

רקע – סעיף 181ב לפקודת מס הכנסה מגדיר הוצאה עודפת כהוצאה שמטרתה דומה לתקנות שיצאו מכוח סעיף 31  או הוצאה שאינה מותרת בניכוי על פי

קרא עוד »

תמורות מותנות בעסקה

בחלק מהעסקאות למכירת זכויות בתאגיד, נקבע בין הצדדים כי התמורה, חלקה או כולה, תועבר למוכר במועד/ים המאוחר/ים ליום החתימה על ההסכם. מתי מתרחש אירוע המס?

קרא עוד »

ספירת מלאי

עסקים שברשותם מלאי נדרשים לערוך ספירות מלאי מידי שנה כחלק מהוראות ניהול פנקסי חשבונות. לעיתים קרובות בעלי עסקים שואלים מתי יש לערוך את מפקד המלאי?

קרא עוד »