חיים ומוות ביד התזרים

המזומנים הם הכוח שמפעיל את העסק, הם החמצן האמתי וחייבים להתייחס אליהם בהתאם!

על פי דוח של משרד הכלכלה והתעשייה בגין מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, אחת מהבעיות הפיננסיות הבולטות שמקשה על עסקים היא תזרים מזומנים.

בעיית התזרים למעשה חלה על כולם, כולל העסקים שמבחינה חשבונאית הינם רווחיים – איך זה קורה? נשמע הגיוני? רבים מופתעים מהנתון הנ"ל ולכן אין זה מפליא שאחוז גבוה מהעסקים במדינת ישראל נסגרים בתוך השנה הראשונה.

ראשית, עלינו להבין כי מלבד העובדה שאחת המטרות המרכזיות של העסק הינה להזרים מזומנים לבעל העסק, תזרים המזומנים הוא הכרחי להמשך קיומו בטווח זמן הקצר ולכן לא באמת קיימת אופציה לנהל באופן כושל את תזרים המזומנים! החשיבות שיש לניהול חכם ומתקדם לגבי המשך חיי העסק, מקבל ביטוי במסמך מדיניות על מימון עסקים (תוצר משותף של ארגון ה-OECD וה-G20) כאשר אחת מ-11 ההמלצות המרכזיות הינה לשפר את ההשכלה, ההבנה והיכולת של עסקים קטנים.

אנו איננו עוסקים בתזרים החשבונאי המופיע בדוחות הכספיים, אלא בתזרים מזומנים שוטף וחזוי אשר מציג את תנועת כל המזומנים בעסק בהווה ובעתיד (תקבולים ותשלומים). הדוח כאמור הוא כלי ניהולי ראשון במעלה המאפשר יכולת קבלת החלטות קריטיות וזיהוי נקודות תורפה או הזדמנויות בעסק. בעת בניית  תזרים המזומנים אנו נדרשים ללמוד את העסק מהבסיס ולהטמיע את העובדות העולות ממנו כך שמלבד בניית כלי ניהולי, אנו זוכים לשאול שאלות חשובות לגבי אופי העסק .

בשלב הראשון, ניהול התזרים יעסוק בצפי של התקבולים והתשלומים הכולל הכנסות, הוצאות, קבלה והחזרי הלוואות, קבלת מענקים וכו'. לאחר בניית דוח המבוסס על הצפי תבוצע השוואה לתזרים בפועל ומכורח כך התאמות נדרשות. דוח תזרים בוחן בין היתר:

  1. פערי זמן בין התשלומים לתקבולים – במקרה של קיום הון חוזר בעסק ו/או כאשר אשראי הספקים נמוך מאשראי הלקוחות בעל העסק יידרש למזומנים כדי לממן את הפערים הקיימים.
  2. מקרים של פריסת תשלומים לתקופה ארוכה – כאשר ישנן עסקאות גדולות הנפרסות לתשלומים רבים, יכולת המעקב, ללא ניהול נכון, נפגמת מהותית.
  3. ניהול של השקעות ופרויקטים ספציפיים.
  4. ניהול הוצאות והכנסות קבועות.
  5. ניהול ההלוואות של העסק והמינוף הקיים.

בזמן צמיחה של עסק ההיבט התזרימי אף מהותי יותר, כיוון שנדרשות להתקבל החלטות רבות שאין לגביהן היסטוריה מוצקה, ולכן תמיד קיים חשש שלא נזהה את התקופות בהן העסק צפוי למחסור במזומנים ולא נסדיר את גובה האשראי מבעוד מועד.

דוח התזרים אינו מחליף את הדוח הניהולי שבוחן את רווחיות העסק לפי מגזרים ומדדים שונים, אך הוא מסייע בקבלת החלטות ותומך בקביעת סדרי עדיפויות, ולכן בבנייתו נדרשת מומחיות ותשומת לב מקצועית.

סיכום נאות לכל נושא התזרים אנו יכולים למצוא באמירה של הגורו הכלכלי דייב רמזי "השתלט על הכסף שלך או שהמחסור שלו תמיד ירדוף אותך" 

Facebook
Twitter
LinkedIn