חוק פסולת אלקטרונית

חוק פסולת אלקטרונית מטיל חובות שונות על יצרנים ויבואנים. חברות רבות אינן יודעות שהן נדרשות בעמידה בחוק וכי הן עומדות בחשיפות שעלולות להיות מאוד מהותיות. ריכזנו לכם את עקרי החוק על מנת להקל במעט את חוסר הבהירות.

בדומה לחוק האריזות, בשנת 2014 נחקק חוק סביבתי נוסף שמטרתו לקדם את מיחזור הפסולת האלקטרונית והסוללות.

בעולם הרחב קיימת חקיקה להסדרת הנושא מזה שנים, החל בשווייץ שהייתה הראשונה לחייב במיחזור אלקטרוניקה ומוצרי חשמל כבר לפני כ-20 שנה. החוק הישראלי מבוסס על הדירקטיבה האירופאית.

החוק קובע הסדרים לטיפול סביבתי, בין היתר באמצעות הטלת אחריות מורחבת על יצרנים ויבואנים למחזר פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני וסוללות, בהתאם ליעדי המיחזור הקבועים בחוק.

לפי החוק, היצרנים והיבואנים נדרשים לדווח דיווחים חצי שנתיים ושנתיים על הציוד שנמכר על ידם בישראל בכל שנה, בהתאם לדרישות שנקבעו בחוק פסולת אלקטרונית ועל ידי המשרד להגנת הסביבה וכן לממן את האיסוף של הפסולת אלקטרונית.

החובות העיקריות של יצרנים ויבואנים לפי החוק הן:

  1. למחזר פסולת אלקטרונית וסוללות על פי היעדים הקבועים בחוק.
  2. לדווח על נתוני הציוד החשמלי והאלקטרוני והסוללות שנמכרו, במועדים הקבועים ובהתאם לפורמט הדיווח שנקבע בחוק ועל ידי המשרד להגנת הסביבה.
  3. להתקשר בהסכם עם גוף מוכר לשם קיום חובותיו ומימון כל עלויותיו.

יבואנים ויצרנים הם אלה שבמסגרת עסקם מייבאים/מייצרים סוללות, מצברים או ציוד חשמלי ואלקטרוני המיועדים למכירה או לשיווק בישראל. ציוד חשמלי ואלקטרוני הוא, בקליפת האגוז, ציוד או מכשיר המיועד לפעול באמצעות זרם חשמלי או שדה אלקטרומגנטי, וכן ציוד לייצור, להולכה או למדידה של זרם או שדה.

את חובותיהם הנ"ל – עמידה ביעדי מיחזור, מימון ודיווח, נדרשים היצרנים והיבואנים לקיים באמצעות התקשרות בהסכם עם גוף יישום מוכר ומימון כל עלויותיו. גוף מוכר הינו חברה שאושרה ("הוכרה") על ידי המשרד להגנת הסביבה כאחראית לבצע את כל הפעולות הנדרשות לשם קיום חובותיהם של יצרנים ויבואנים לפי החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית.

חברות שאינן מקיימות את החוק עלולות לקבל קנסות ממשרד להגנת הסביבה בגובה של כ-150 אלפי ₪. בנוסף, לאחרונה הוגשו תביעות ייצוגיות בנושא כנגד חברות שלא קיימו את החוק.

יצרנים ו/או יבואנים צרו עמנו קשר ונבחן האם אתם מחויבים להתקשר עם גוף מוכר.

אנו מעניקים תמיכה בתכנון הפקת הנתונים הנדרשים (אחת הבעיות הגדולות בדיווח הראשון) ובדיווח לתאגיד ת.מ.י.ר הכולל חוות  דעת של רו"ח.

אנו יכולים להבטיח כי מניסיוננו הרב הקיים בבניית מתודולוגיה מול תאגיד ת.מ.י.ר, הטמעת המתודה בחברה ודיווח לתאגיד ניתן לבצע תהליך מהיר, יעיל ולא יקר וזאת באמצעות חשיבה יצירתית בשילוב עבודה נכונה מול גוף מוכר.

Facebook
Twitter
LinkedIn