החזרי מס – הכסף שממתין לנו אצל רשות המיסים

פרסומים רבים מעלים כי רוב השכירים אינם מבקשים את החזרי המס המגיעים להם מרשות המיסים וזאת מהסיבה הפשוטה שאינם מודעים לכך.

אדם זכאי להחזר מס אם שילם מס הכנסה במהלך השנה ובסיומה מתברר כי חבות המס השנתית שלו נמוכה מסכום המס ששולם בפועל. המשמעות היא, אותו אדם שילם מס ביתר ועכשיו הוא מבקש את הכסף בחזרה!

את החזר המס ניתן לבקש באופן עצמאי ורשות המיסים אף מפרסמת חוברת מסודרת לצורך הגשת החזרי מס, עם זאת, רוב האוכלוסייה אשר אינה קשורה לתחום המיסים נעזרת ברואה חשבון או יועץ מס לצורך כך. תשלום שכר הטרחה המקובל בשוק בגין השירות כאמור נגזר כאחוז מסכום ההחזר שמתקבל וללא עלות נוספתאם לא מקבלים החזר לא משלמים.

בנוסף, סעיף 160 (ב) לפקודת מס הכנסה קובע כי החזר המס צמוד ונושא ריבית שנתית בשיעור של 4% – הריבית והפרשי ההצמדה פטורים ממס. קבלת החזרי מס מוגבלת בתקופה וניתן לקבל החזרי מס עד 6 שנים מתום שנת המס לגביה הוגש דו"ח על הכנסות.

המקרים הנפוצים שיוצרים אפשרות להחזר מס הם:

 1. אי רציפות בעבודה ברמה שנתית (החלפת עבודה, אבטלה בחלק מהשנה וכו')
 2. עבודה אצל מספר מעסיקים במקביל
 3. שינויים במצב אישי או משפטי במהלך שנה (לידת ילד, גירושין, תשלום מזונות וכו')
 4. מגורים באזור עדיפות לאומית
 5. עולים חדשים ותושבים חוזרים
 6. חיילים משוחררים
 7. תרומות למוסד מוכר
 8. נכות המזכה בפטור ממס
 9. סיום לימודי תואר
 10. השקעה בניירות ערך

בכל בקשה בגין החזר מס יש לצרף אסמכתאות רלוונטיות, כאשר בדרך כלל מדובר בנ"ל:

 1. טופס 106 מכל מעסיק
 2. טופס 806 ו-857 בגין ניכוי מס הכנסה במקור
 3. טופס 161 בגין עובד שסיים את עבודתו
 4. טופס 867 בגין הרווחים וההפסדים מפיקדונות,ניירות ערךדיבידנדים וריבית מניירות ערך ואת המס שנוכה בגינם
 5. אישורי מס שנתיים מקופות גמל ו/או חברות ביטוח
 6. אישור מהרשות המקומית לגבי תושבות בישוב מזכה
 7. תעודת עולה חדש או תושב חוזר
 8. קבלות על תרומות למוסד ציבורי מוכר

אנו ממליצים להתייעץ לפני בקשת החזר מס על מנת לבחון את כל האפשרויות ולהימנע מטעויות מיותרותבד"כ זאת האפשרות הזולה יותר.

Facebook
Twitter
LinkedIn