הוצאות עודפות

רקע – סעיף 181ב לפקודת מס הכנסה מגדיר הוצאה עודפת כהוצאה שמטרתה דומה לתקנות שיצאו מכוח סעיף 31  או הוצאה שאינה מותרת בניכוי על פי סעיף 32(11) לפקודה והתקנות שמכוחם (בהמשך נפרט את ההוצאות הבולטות).

על פי הוראות הסעיף יש לשלם מקדמות בגין הוצאות עודפות כדלקמן:

 1. חבר בני אדם שהוא מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה או שהכנסתו פטורה ממס או שעיסוקו אינו לשם קבלת רווחים או שנקבע בחוק שדינו לעניין תשלום המס כדין המדינה (חבר בני אדם שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודה), ישלם מקדמה על סך 90% מסך ההוצאה העודפת.
 2. חבר בני אדם אחר ישלם 45% מסך ההוצאה העודפת.

את המקדמות על ההוצאות העודפות יש לשלם באופן שוטף במהלך שנת המס בטופס 102 – ראו תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות), התשל"ב-1972.

להלן ההוצאות העודפות השכיחות ביותר (הנתונים נכונים לשנת המס 2016):

 1. כיבוד – יותרו בניכוי רק 80% מההוצאות לכיבוד קל (כיבוד בסיסי כמו מים, חלב, סוכר, מלח, תה, קפה, שתיה קלה ועוגיות) במקום העיסוק של הנישום.
 2. אירוח – לא יותר ניכוי הוצאה בשל אירוח בארץ, למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם מחו"ל ואשר נוהל לגביו הרישום הנדרש (יש לרשום את פרטי האורח: שם האורח והארץ ממנה הגיע, מספר ימי האירוח ונסיבותיו, הקשר לנישום וסכום ההוצאה).
 3. מתנות – הוצאה בגין מתנה מותרת עד לסך של 210 ₪ לתושב ישראל ו-15 דולר לתושב חוץ – הסכומים הינם בגין הוצאה עבור אדם בשנה – מתן מתנה מוגבל לאופציות הבאות:
 • קשר עסקי (ספקים, לקוחות וכו') שקיים לתאגיד עם מקבל המתנה.
 • מתנות לשכירי העסק לרגל אירוע אישי (חתונה, בר מצווה, לידה וכו' – לא יומהולדת).

נדרש לערוך רשימה של פרטי זיהוי המקבל, מקום נתינת המתנה וקבלות לאימות ההוצאות.

 1. נסיעות לחו"ל –

עבור כל נסיעה לחו"ל יש למלא "דוח נסיעה לחו"ל" שבו יירשמו כל ההוצאות ויחושבו ההוצאות העודפות. לדוח זה יש להצמיד את כל החשבוניות המתייחסות לנסיעה, והמופיעות בדוח.

 • טיסה – במחלקת תיירות ובמחלקת עסקים – 100% מההוצאה מוכרת.

במחלקה ראשונה – ניתן להכיר כהוצאה סכום בשווי 100% ממחיר הכרטיס אילו נרכש במחלקת עסקים, ההפרש יחשב כהוצאה עודפת.

 • לינה – קיימת תקרת הוצאה כאשר היתרה הינה הוצאה עודפת:

7 לילות ראשונים –עד 267$ ללילה.

90-8 – לילות –75% מההוצאה לא פחות מ 117$ ולא יותר מ 200$.

מעל 90 לילות – 117$ החל מהלילה הראשון.

 • אש"ל (ללא קבלות) – קיימת תקרת הוצאה כאשר היתרה הינה הוצאה עודפת:

אם נדרשו הוצאות לינה – עד 75$ ליום.

אם לא נדרשו הוצאות לינה – עד 125$ ליום.

למרות שמדובר בהוצאות ללא קבלות יש צורך להוכיח למס הכנסה שהייתה הוצאה עבור אש"ל והסכומים לא שימשו לצרכים אחרים.

 • רכב – שכירות רכב כולל דלק וחניה (עם קבלות) – עד 59$ ליום.
 • הוצאות עסקיות אחרות שנעשו בחו"ל מוכרות (כנגד קבלות) באותו אופן שהיו מוכרות אילו הוצאו בישראל.

חשוב לדעת שבתקנות מס הכנסה קיימת רשימת מקומות בהם יותרו בניכוי 125% מסכומי הוצאות הלינה והשהייה הרגילות המותרות בניכוי.

 1. לינה בארץ או באזור – לגבי הוצאות לינה שהוציא נישום בישראל או באזור, במרחק של 100 ק"מ ומעלה ממקום העיסוק העיקרי או מקום המגורים תותר מלוא ההוצאה עד לסך של 117$ ללילה ומעל 117$ ללילה 75% מההוצאה אך לא פחות מ 117$ ולא יותר מ-200$.

לינה במרחק של פחות מ 100-ק"מ ממקום העיסוק העיקרי או מקום המגורים לא תותר בניכוי כלל, זולת אם שוכנע פקיד השומה שהלינה הייתה הכרחית לייצור ההכנסה של הנישום.

 1. טלפון נייד –
 • לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת רדיו טלפון נייד המשמש בייצור הכנסה בסכום של 1,260 ₪ בשנה (105 ש"ח לחודש) או מחצית מההוצאות, לפי הנמוך.
 • על אף האמור לעיל, הוצאות מעביד בשל רדיו טלפון נייד, שהועמד לרשות עובד, כמשמעותו בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב 2002- יותרו במלואן.

יש לשים לב כי במידה והחברה מסיימת את השנה ברווח, המקדמות בגין הוצאות עודפות יחושבו כתשלום על חשבון המס לאותה שנה, אך במקרה שהחברה מסיימת בהפסד או במקרה שמדובר בפעילות מלכ"רית המקדמות לא יוחזרו באותה שנה – מלכ"ר לא יקבל את המקדמות לעולם וחברה תזכה לקבל רק אם תהיה בעתיד מספיק רווחית. מדובר בנקודה שיכולה להיות קריטית לתאגידים שונים וחובה עליהם לתכנן את פעילותם בהתאם.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn