חברות ארנק

התאגדות כחברה נובעת משיקולים רבים כאשר שיקולי המס, לעיתים קרובות, הם מהבולטים יותר. חקיקה מסוף שנת 2016 קובעת כי ישנן חברות שהכנסתן תיחשב כהכנסה של יחיד ובכך מבטלת תכנוני מס…

להמשך קריאה
הוצאות עודפות
businessman hand working with new modern computer and business strategy as concept

הוצאות עודפות

רקע - סעיף 181ב לפקודת מס הכנסה מגדיר הוצאה עודפת כהוצאה שמטרתה דומה לתקנות שיצאו מכוח סעיף 31  או הוצאה שאינה מותרת בניכוי על פי סעיף 32(11) לפקודה והתקנות שמכוחם…

להמשך קריאה
תמורות מותנות בעסקה
Close-up of a modern business team using tablet computer to work with financial data

תמורות מותנות בעסקה

בחלק מהעסקאות למכירת זכויות בתאגיד, נקבע בין הצדדים כי התמורה, חלקה או כולה, תועבר למוכר במועד/ים המאוחר/ים ליום החתימה על ההסכם. מתי מתרחש אירוע המס? האם בעסקה יש מרכיב מימוני?…

להמשך קריאה
בסיס דיווח על בסיס מזומן לצרכי מס הכנסה ואלו פעולות ניתן לבצע לקראת סוף השנה
Businessman working with documents in the office

בסיס דיווח על בסיס מזומן לצרכי מס הכנסה ואלו פעולות ניתן לבצע לקראת סוף השנה

מהי שיטת דיווח על בסיס מזומן? את מי השיטה משמשת? אלו פעולות מומלץ למדווחים על בסיס מזומן לבצע לקראת סוף השנה? ומהי המחלוקת שקיימת בין מס הכנסה ללשכת רואי חשבון?…

להמשך קריאה
הקלה במשלוח חשבוניות זיכוי ללקוחות
Invoice word on a letter in envelope as a bill of payment due for services or payment on account

הקלה במשלוח חשבוניות זיכוי ללקוחות

לעיתים חברות מתלוננות כי עלות משלוח הודעת הזיכוי גבוהה יותר מהמס הכלול בהודעה עצמה. החלטת מיסוי 7593/17 אישרה, בתנאים מסוימים, כי ניתן לשלוח הודעות זיכוי שלא בדואר רשום ללקוחות שאינם…

להמשך קריאה

ספירת מלאי

עסקים שברשותם מלאי נדרשים לערוך ספירות מלאי מידי שנה כחלק מהוראות ניהול פנקסי חשבונות. לעיתים קרובות בעלי עסקים שואלים מתי יש לערוך את מפקד המלאי? אלו פעולות חובה לבצע? איזו…

להמשך קריאה
סגירת תפריט