הכנת דוחות מיועדת לגורמים שונים ולעיתים בעלי זווית ראייה שונה. 

לכן, בעת הכנת הדוחות עלינו להבין מי הם צרכני הדוח ולהשתמש בכל 

הכלים העומדים לרשותנו על מנת להציג את מספרים בצורה הטובה ביותר. 

אתגר זה דורש מקצועיות רבה, תשומת לב לפרטים והבנה עסקית.

 

שירות זה כולל:

 • הגשת דוח שנתי מבוקר על ידי רואה חשבון לחברות ומלכ"רים
 • סקירה ועריכת דוחות כספיים רבעוניים
 • דוחות לרשם העמותות
 • הגשת דוח שנתי למס הכנסה לעצמאיים
 • הצהרות הון

הנהלת חשבונות היא הבסיס לתקינות הפיננסית בעסק!

על מנת לבנות את הדוח הכספי הטוב ביותר לחברה, להפיק נתונים איכותיים במהלך השנה לטובת קבלת 

החלטות שונות וכדי להקטין את החשיפה לטעויות מיותרות, עלינו לדאוג שהנהלת החשבונות תנוהל באופן 

מסודר, מקצועי ואמין.

במשרדנו לכל לקוח (חברה, עמותה ועצמאי) מנהל/ת חשבונות אישי וכל תיק בפיקוח רו"ח. בתחילת כל שנה אנו 

בונים לכל לקוח (ויחד איתו) הנהלת חשבונות מותאמת לצרכיו ודרך התנהלות שתקל על האינטראקציה השוטפת.

 

 

השירותים כוללים:

 • ניהול ההכנסות וההוצאות
 • הפקת תלושי שכר ודיווח בהתאם לרשויות
 • דיווחים שוטפים לרשויות
 • הודעות על מצב החשבון לפני התשלומים
 • פתיחת תיקים ברשויות
 • הכנת דוחות פנימיים (לדוגמה: רווח והפסד)
 • הערכות מס – במהלך השנה אנו מספקים הערכה לגבי המס הצפוי של אותה שנה

חשבות וניהול כספים ניתנים כתמיכה לעסקים קטנים ובינוניים שאין להם "איש כספים" בעסק.

בעל עסק נדרש להחלטות מידי יום ולעתים ההחלטות הן מהותיות וקריטיות. החלטות טובות יותר

מבוססות על מידע איכותי – מטרת השירות הינה לתמוך בבעל העסק ולספק לו בעת הצורך את המידע 

הדרוש – בעת קבלת החלטות שוטפות ו/או החלטות מהותיות וחד פעמיות.

שירות החשבות וניהול הכספים הוא גמיש, וכל עסק יכול לבחור את התמיכה הנדרשת מתוך סל האפשרויות:

 • בניית דוחות חודשיים ומדידת ביצועי החברה
 • בניית דוח תזרים מזומנים וביצוע תכנון תזרימי
 • בניית תקציב שנתי וביצוע בקרה תקציבית
 • סיוע בבקשות גיוס אשראי ותמיכות לעסקים (הלוואה בערבות מדינה וכו')
 • סקר בקרה פנימית וניהול סיכונים 
 • ביקורות שכר – בדיקת עמידה בדיני עבודה
 • בחינת הוצאות השכר בארגון והקטנת החשיפות הקשורות לדיני עבודה
 • בחינת הרכש והכנת תכנית לייעול
 • מעקב אחר דוח גיול לקוחות ותמיכה במחלקת הגביה
 • פיקוח ובקרה על מחלקת הנהלת החשבונות (כאשר הנה"ח היא בתוך העסק)

בשנים האחרונות נחקקו מספר חוקים סביבתיים וביניהם חוק האריזות ופסולת אלקטרונית. החוקים הנ"ל מחייבים דיווח תקופתי של יצרן או יבואן (בד"כ) לתאגיד מחזור בגין:

 • משקל וסוגי אריזת המוצרים שנמכרו, אשר מקורם בייצור או יבוא (חוק להסדרת הטיפול באריזות)
 • משקל ציוד חשמלי ואלקטרוני שנמכר, אשר מקורם בייצור או ייבוא (חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות).

מידי שנה החברות נדרשות בדיווח הכולל חוות דעת של רואה חשבון בהתאם לפעילות המכירות בשנה שחלפה. הקושי העיקרי לחברות הוא הדיווח הראשוני, מכיוון שדיווח זה דורש ניתוח של מוצרי החברה, ועסקים רבים מתקשים בהפקת הנתונים.

אנו מספקים שירות המקיף את החוק מכל הכיוונים (שירות 360):

 • ליווי ההתקשרות עם תאגיד המחזור
 • תכנון ופיקוח על תהליך העבודה
 • בניית מתודולוגיית דיווח לחברה
 • בחינת הקלות דיווח אפשריות
 • דיווח לתאגיד
 • מתן חוות דעת רואה חשבון

מטרת השירות לחסוך לחברה משאבים רבים דרך מציאת המסלול הזול ביותר לתשלום, וכן שימוש מינימלי במשאבי החברה (כגון: זמן עבודה) לטובת יישום החוק.

באחד מפסקי הדין הרבים שכתב, נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) פרופ' אהרן ברק הכיר בזכותו של נישום לתכנן את המס – זה חוקי לנסות לשלם מס מינימאלי. אין זה סוד שקיימים נושאים רבים שהחוק אינו חד משמעי לגביהם וכן שהשינויים בעולם העסקים מאוד מהירים ולכן מאתגרים את החוק חדשות לבקרים. מצב זה דורש תכנון מוקפד בכל הדיווחים לרשויות, הבנה טובה של החוק והתעדכנות שוטפת. ההבדל בין תכנון ראוי ל"תאונת" מס יכול להיות שווה לכם המון כסף!!!

 

שירותי המשרד כוללים:

 • תכנון מס שוטף ובחינת מס לאירועים נקודתיים
 • ייצוג ברשויות המס
 • השגת אישורים מראש מרשויות מס בהקשר עם עסקאות בארץ ובחו"ל
 • מתן חוות דעת מקצועיות

עסק ללא שיטה ברורה מקטין את סיכוייו להצליח!

שיטת הליווי שלנו כוללת מספר שלבים המובנים בתהליך הליווי:

 1. הכרות העסק – עלינו להכיר את מבנה העסק והגורמים הרלוונטיים.
 2. הבנת "פילוסופית" של העסק – אנו מנסים להבין יחד אתכם רבדים שהנם פחות ברורים (ברוב המקרים גם לבעל העסק עצמו) בעסק. אנו ננסה לענות יחד על שאלות מהותיות כדוגמת:
 • מהי המטרה הכללית של העסק שלך? השאלה נראית פשוטה וברורה אך זה ממש לא נכון.
 • מהם היעדים לטווח זמן קצר, בינוני וארוך?
 • מהם החוזקות, החולשות, האיומים וההזדמנויות בעסק שלך?
 • מהו מבנה העסק?
 • מהן המגבלות של העסק?
 • מיהו אותו אדם שמנהל את העסק? מה אופיו?

יש כמובן עוד שאלות רבות שיש לענות עליהן בכדי להכיר את העסק הכרות יסודית.

 1. הכרות השווקים בהם פועל העסק.
 2. זיהוי צווארי בקבוק והגבלות בעסק.
 3. בניית תהליכים ברי יישום שיתמכו בעסק הספציפי שלכם!
 4. בחינת השפעת השינויים על המערכת.

בתהליך הליווי אנו הולכים אתכם יד ביד על מנת לשפר את התוצאות של העסק שלכם!!!

סגירת תפריט